Tjenester

Graving

Vi tilbyr gravetjenester, deriblant planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en flott og moderne utstyr som hjelper oss å utføre alle oppdrag profesjonelt, effektivt, og med høy kvalitet.

Planering

Vi utfører planering av tomter og nødvendig grunnarbeid for klargjøring til å sette opp grunnmur eller ringmur. Vi sørger for nødvendig boring og sprenging av tomten der dette er påkrevd.

Massetransport

Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på fyllmasse eller utkjøring.

Maskinflytting

Vi har maskinhenger, og utfører også flytteoppdrag av maskiner utover vår egen maskinpark. Ta nærmere kontakt angående detaljer for sted og tidspunkt.

Drenering

Har du en fuktig kjeller? En årsak kan være vann som trenger igjennom grunnmuren. Vi utfører forskjellige dreneringstiltak, deriblant kan for eksempel en dreneringsgrøft hjelpe.

Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjelleren. Fuktskader i en kjeller kan vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring i dag.

Vann og avløp/septik

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger. Disse tankene kalles septiktanker, og blir gravd ned i bakken ved bygningen. Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker og andre kloakkanlegg som måtte være ønskelig.

Vi graver også grøfter til legging av rør for vann og kloakk og annet.

Rivning

Ola Flateland Transport AS utfører oppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivingsprosjekter utføres med HMS i fokus, og dermed tas nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten.

Dersom du er eier av en gammel og rivningsklar bygning og ønsker å rehabilitere, ta kontakt med oss for prisoverslag. Som regel vil det være mer gunstig å rive en slik bygning for å bygge nytt.

Natursteinmuring

Av ekte naturstein fra nærområdet kan man lage vakre murer, støttemurer, trapper og andre spennende utforminger. Vi velger de riktige steinene til arbeidet, slik at resultatet blir best mulig. En natursteinmur er så godt som vedlikeholdsfri, og er meget værbestandig.

Belegningsstein, heller og kantstein

Har du en kjedelig, grusdekket gårdsplass full av hull og sprekker? Da bør du vurdere å heve standarden! Husk at arealet foran ditt hus er dine besøkendes førsteinntrykk når de kommer på besøk til deg, og belegningsstein er en innbydende og flott måte å oppgradere ditt uteområde på.

Belegningsstein, heller og kantstein setter et vakkert preg på hele din eiendom. Ønsker du en gangsti over plenen din, kan heller være et flott alternativ. Mange heller kan i tillegg til persontrafikk benyttes av kjøretøy.

For å skille av og avgrense bed, plener, gangstier, fortau med mer, er kantstein en vanlig og fin måte å gjøre dette på. Kantsteinenes fås i granitt og betong, og er prikken over i-en på ethvert hageprosjekt.

Klargjøring for asfaltering, veibygging og vedlikehold

Ola Flateland Transport AS utfører klargjøringsarbeid før asfaltering. Dette kan være private mindre veier og parkeringsplasser. Asfaltering kan være et enkelt, men solid og slitesterkt underlag som har en levetid på opp mot 15-20 år. I tillegg krever asfalt svært lite vedlikehold, og kan enkelt spyles og kostes for rengjøring.

På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og andre private veier

Vi utfører også veivedlikehold, både sommerstid og vinterstid. Veivedlikehold kan innebære tetting av sprekker som har oppstått i løpet av vinterens tele, eller lapping av hull og oppretting av ujevnheter. Hensikten med veivedlikehold er generelt å forhindre skader og ulykker, samt å forlenge veidekkets levetid.

Jevnlig veivedlikehold er både økonomisk og tidsbesparende.
© 2023 Ola Flateland Transport
Utvilket av: